Forventer at bruge mindst 5 millioner kroner på at opfylde IFRS 16-kravene

En stor undersøgelse fra KPMG viser, at selskaber verden over arbejder på at overholde kravene i IFRS 16, og at valg og implementering af software er blandt de største bekymringer.

I undersøgelsen Global Lease Accounting Survey har KPMG kortlagt status på håndtering af kravene i IFRS 16. Over 800 selskaber verden over deltog i undersøgelsen i efteråret 2018.

Her følger de fire største udfordringer for selskaberne i undersøgelsen:

● At få totalt overblik over alle leje- og leasingaftaler

● At sætte den rette diskonteringsrente

● At få de rigtige tal ind i et system for leje- og leasingaftaler

● At integrere softwaren for leje- og leasingaftaler med det eksisterende ERP-system

Dyrt at overholde kravene
Selskaberne siger, at det er kostbart for dem at overholde kravene i IFRS 16. 23 procent af selskaberne forventer at bruge mindst 500.000 dollars på at opfylde kravene. 18 procent ved ikke, hvad det vil koste.

Det vil i sig selv være arbejdskrævende at få overblik over alle lejeaftaler. Over 40 procent af respondenterne fortalte, at deres selskaber havde 500 eller flere lejeaftaler, og lige så mange sagde, at de har lejeaftaler på mere end ti lokationer.

“At finde og samle data på disse aftaler kan kræve tusindvis af timer,” skriver KPMG.

Måske er det ikke så overraskende, at 83 procent opgav at fortsætte arbejdet med at indsamle og validere data, som er en tidkrævende, men nødvendig opgave for at foretage de nødvendige kalkulationer og rapporteringer, der kræves.

Arbejder med at finde den rette software
Næsten halvdelen af selskaberne siger, at de har købt en softwareløsning til håndtering af IFRS-16 kravene. Men kun 16 procent havde på forhånd foretaget en analyse af systemkravene.

“Tallet antyder, at mange selskaber har valgt softwareløsning, før de fuldt ud har forstået, hvilke regnskabsmæssige, driftsmæssige og proceduremæssige huller, de skal lukke. Det kan medføre, at de vælger en løsning, der ikke er optimal til deres konkrete behov,” skriver KPMG.

Integrationen af software til leje- og leasingaftaler med eksisterende systemer bliver set som den største udfordring, fordi det berører kernen af et af hovedspørgsmålene, mener KPMG:

“Implementeringen skal være bærekraftig på lang sigt. Det er ikke bare en engangs-complianceopgave. Information om aftalerne bliver nødvendig i hver eneste regnskabsperiode fremover. Talstørrelser ændres, når lejeaftaler fornys, ved væsentlige revideringer af værdivurderinger, eller når vilkårene ændres. Såvel kommercielt som strategisk giver det god mening at sikre et langsigtet perspektiv på implementeringen. På den måde kan selskabet på langt sigt spare meget tid og mange kræfter internt.”

Mange børsnoterede selskaber i Norden har allerede løst udfordringerne. De har valgt modulet fra House of Control, der indeholder alt det, selskabet skal bruge af funktionalitet til en hurtig, enkel og korrekt rapportering i henhold til kravene i IFRS 16.