Det betyder IFRS 16 for årsresultatet i selskabet

To revisorer og en forsker har set på, hvad kravene i IFRS 16 om balanceføring af leje- og leasingaftaler betyder for regnskaberne hos børsnoterede selskaber i Norge. Her er, hvad de fandt.

Førsteamanuensis Tonny Stenheim ved Handelshøjskolen BI har sammen med revisoren Harutjun Mesrobian fra PwC og Kjetil Tveit Moen fra KPMG gennemgået regnskaberne for 197 selskaber, der er noteret på Oslo Børs. De har simuleret, hvordan IFRS 16 ville have påvirket de forskellige poster i årsregnskaberne.

EBIT øges med næsten 60 procent
Når de lægger tallene sammen for alle selskaber uden for finanssektoren, giver det følgende resultater:

● Balanceførte aktiver øges med 6,8 procent
● Balanceførte forpligtelser øges med 9,4 procent
● Egenkapital ændres marginalt
● EBITDA øges med 20 procent

‘Den regnskabsmæssige effekt har medført ændringer i samtlige nøgletal, der blev undersøgt. Rentabilitetstallene bliver bedre efter justeringen. Samtidig øges gældsgraden, mens egenkapitalen reduceres,’ skriver de i opsummeringen.

Balanceværdier varierer efter branche
Det er inden for varehandelen med dens mange huslejeaftaler, at udslaget er størst, når det gælder ændringer i balanceførte aktiver. Mens gennemsnittet for alle brancher (fraregnet finans) er 6,8 procent, øges værdierne inden for varehandelen med 26,6 procent. Også transportsektoren ligger over gennemsnittet, med 19,3 procent forøgelse i balanceførte værdier, efterfulgt af virksomheder inden for professionelle tjenesteydelser.

‘Hvis vi udelukkende ser på de tre selskaber, der beløbsmæssigt har flest operationelle lejeaftaler, Statoil ASA (nu Equinor), Norwegian Air Shuttle ASA og BW Offshore Limited, så står de alene for 37 procent af forøgelsen. Det bekræfter vores antagelse om, at brugen af operationelle lejeaftaler er mere almindelige i enkelte brancher og selskaber. Fælles for de brancher, der påvirkes mest, er, at de er kapitalkrævende brancher med højt investeringsbehov,’ skriver forfatterne.

Resultatet bliver påvirket
Når leje- og leasingaftaler går fra at være direkte udgifter til at blive afskrivninger og renteomkostninger, bliver vigtige tal som EBITDA også påvirket. På samme måde som med balanceværdierne er det varehandelen og transportsektoren samt professionelle tjenesteydelser, der påvirkes mest. EBITDA for selskaber noteret ved Oslo Børs inden for disse brancher øges med omkring 50 procent.

‘Årsresultatet påvirkes ikke i samme grad som EBITDA. Normalt vil effekten af reversering af udgifter til operationelle lejeaftaler blive reduceret gennem nye afskrivnings- og renteomkostninger. Ændringer i årsresultatet manifesterede sig dog også hos virksomheder med høje omkostninger til operationelle leasingkontrakter, men relativt lave fremtidige leasingforpligtelser. Effekten blev en forøgelse af årsresultatet. Der var også tilfælde, hvor udgifterne til operationelle lejeaftaler var lave, men fremtidige lejeforpligtelser store. Her blev effekten en reduktion i årsresultatet,’ konkluderer Stenheim, Mesrobian og Tveit Moen.

Bedre driftsmargin
Forfatterne har også set på flere forskellige forholdstal som for eksempel driftsmargin (DM), totalkapitalrentabilitet (ROA) og egenkapitalandel.

● Driftsmarginen øges fra 7,5 procent til 10,2 procent for alle brancher set under et. Størst forøgelse finder vi i olieindustrien.
● ROA stiger i gennemsnit fra 1,7 procent til 2,2 procent.
● Egenkapitalandelen falder marginalt, når man ser alle brancher under et – fra 38,8 procent til 37,3 procent. Her ser vi imidlertid store brancheforskelle med størst fald inden for varehandelen.

Om studiet
Studiet er gennemført som en kvantitativ analyse af børsnoterede selskaber i Norge baseret på data i årsrapporterne fra 2015. Regnskabstallene for 2015 er omarbejdet, så de i størst mulig grad følger reguleringen i IFRS 16. Metoden, der er brugt til omarbejdelsen af regnskabstallene, kaldes balanceføringsmetoden.

Hvordan håndterer I kravene i IFRS 16, og hvilke konsekvenser får det? House of Control har udviklet et modul, så dit selskab nemt får en præcis beregning af for eksempel balanceværdier, når operationelle lejeaftaler ændres til finansielle lejeaftaler. Kontakt os allerede i dag!