Der er mange ‘IFRS-smil’ derude, siger IFRS-ansvarlig i HoC

I regnskabsafdelinger over hele Norden bliver stemningen god, når de ser, hvordan godt værktøj løser IFRS 16-opgaven hurtigt, korrekt og enkelt. Vores kollega Kathrine Resch-Knudsen har besøgt mange af dem og kan berette om hastigt faldende stressniveauer.

Når du møder børsnoterede selskaber og andre, der følger IFRS, hvor langt er de så typisk kommet med forberedelserne til IFRS 16?

Med over flere hundrede børsnoterede selskaber i Norden er det klart, at der er en stor variation i, hvor langt de er kommet. Nogle arbejder stadig med at indhente eller få overblik over kontraktmængden fra afdelinger og datterselskaber rundt om i verden. Andre igen har allerede rapporteret videre til ejerne, hvilken effekt det vil få for balancen. Selskaber, der har brugt vores løsning, har allerede fundet og registreret kontrakterne i løsningen, og hos dem er det kun IFRS 16-klassificeringen, de mangler.

IFRS 16-kravene virker som meget ekstraarbejde for CFO, controllere og regnskabsafdelingen. Hvad oplever du derude?

Det er faktisk et lidt sjovt spørgsmål, fordi stemningen viser sig at være ganske god. Jeg har i hvert fald udelukkende haft positive oplevelser, når jeg har vært ude hos kunder og gennemført en opstart med vores løsning.

Jeg oplever, at en væsentlig grund til den gode stemning er, at CFO og regnskabsafdelingen er blevet enige om, hvilken systemleverandør de vil bruge.

I opstartsprocessen med House of Control anbefaler vi workshops, hvor vi sammen lægger kontrakter ind. Her afdækker vi forskellige spørgsmål, som man skal diskutere med revisoren. Disse møder er vældig hyggelige og uformelle, og – ja – der er en god og afslappet tone.

I hvilken grad har økonomiafdelingen central kontrol med de leje- og leasingaftaler, der omfattes af den nye regel?

Det kommer helt an på, hvordan virksomhederne er struktureret. I nogle selskaber ligger kontrakterne ude hos de forskellige afdelinger og i andre lande. I andre selskaber er de største og vigtigste kontrakter centraliseret. Nogle vælger, at de forskellige afdelinger selv skal lægge kontrakterne ind og foretage IFRS 16-klassificeringen, mens andre centraliserer denne opgave i økonomiafdelingen i Norden.

Hvordan reagerer CFO’erne på funktionaliteten i House of Controls IFRS 16-modul?

Jeg har indtryk af, at alle, der arbejder med IFRS 16-modulet, synes, at det er enkelt og brugervenligt. De, der ikke tidligere har brugt vores mere kendte løsning, Complete Control, bliver også overraskede over, hvor meget mere man kan få ud af løsningen, som de ikke havde tænkt på før.

Og til sidst: Der findes flere overgangsregler og metoder til beregning. Har du fået et indtryk af, hvad der er mest almindeligt her i Norge?

Modificeret tilbagevirkende anvendelse er klart mest udbredt. Man har også her mulighed for pr. aftale at bestemme, om man ønsker at indregne brugsretten til balanceført værdi, som om IFRS 16 blev implementeret på aftaletidspunktet, eller til samme værdi som lejeforpligtelsen på overgangstidspunktet. Her oplever jeg, at mange ønsker at simulere effekterne af de to alternativer, og det giver vores løsning mulighed for.