Sådan forbereder du dig på “IFRS-efteråret” 2018

IFRS 16 kræver, at I bogfører selskabets leje- og leasingaftaler. Her er vores og andre eksperters råd til, hvordan du som CFO bør forberede dig – så du sikrer, at I udfører opgaverne rigtigt og effektivt.

House of Control har lanceret vores eget modul til børsnoterede selskaber og andre virksomheder, som fører regnskab iht. IFRS. Dette modul er et præcist og effektivt værktøj, når moderne virksomheder skal omsætte leje- og leasingaftaler til tal i balancen, som IFRS 16 kræver fra og med 2019.

Hver uge får vi nye kunder til dette modul. I arbejdet har vi høstet mange nyttige erfaringer i forhold til implementering af den nye IFRS-standard. Vi har også studeret norske og internationale publikationer fra de største revisionsfirmaer – Deloitte, EY, KPMG og PwC. Rådene, som følger nedenfor, er en blanding af vores egne erfaringer og input fra “The Big Four”.

1. Skab dig et overblik. Hvor mange leje-/leasingaftaler har virksomheden? Når man først begynder at lede, finder man ofte ud af, at der er “flere end du tror”. Leasingaftaler knyttet til selskabets kernevirksomhed er i de fleste tilfælde håndteret på en betryggende måde. Men hvad med huslejekontrakter? Dataudstyr? Licenser? Biler? Virkeligheden er, at mange lejeaftaler håndteres uden for økonomiafdelingen og på tværs af virksomhedsområder – uden et centralt overblik.

2. Afdæk, hvilke lejeaftaler der er på vej ind. Historisk overblik er godt, men brug også kræfter på at kortlægge aftaler, der skal underskrives i løbet af den nærmeste fremtid.

3. Skab sammenhæng mellem aftale og ansvar. Hvem sidder på informationerne om leje-/leasingaftalerne? Er aftalerne registreret i en central database eller et centralt regneark, eller befinder de sig decentraliseret rundt omkring i virksomheden?

4. Sæt tal på forpligtelserne. Er dataene om kontrakterne komplette og nøjagtige? Vil lejeprisen ændres sig i fremtiden? Hvordan viser I ændringer i aftalevilkårene?

5. Vælg overgangsregel. Fuldt tilbagevirkende anvendelse? Eller modificeret retrospektiv anvendelse? Dette handler om at definere dato for brugsret, igangsættelsesdato og lejeforpligtelse. Jo mere arbejde I udfører nu, desto mere sammenlignelige bliver tallene fremover, men samtidig er det med til at øge implementeringsomkostningerne.

6. Definer renten. Hvilken diskonteringssats eller kapitaliseringsfaktor vil I anvende til at beregne den aktuelle værdi af jeres leje-/leasingaftaler?

7. Hav styr på, hvad du skal sige til banken. Hvordan vil den nye balanceopgørelse påvirke aftalevilkårene (covenants) ift. banken? Regnskabets samlede balancesum vil blive større, og nøgletal som gældskvote og netto rentebærende gæld vil ændre sig.

8. Afdæk, hvordan bonusser påvirkes. Mange selskaber har bonusaftaler knyttet til regnskabsmæssige størrelser som for eksempel EBITDA. Nye regnskabsregler bør give nye regler for bonus.

9. Husk, at der er undtagelser fra reglerne. Kender I undtagelserne fra reglerne, for eksempel at kortvarige og mindre kontrakter kan være fritaget fra balanceopgørelsen?

10. Finansieringsmodeller kan blive påvirket. Hvordan påvirkes rentabiliteten i selskabets planer om “sale and leaseback”? For lejere vil den nye model kunne få stor effekt. Ikke bare på tallene i regnskabet, men også på hvordan de i fremtiden vil finansiere ejendele og tilpasse it-systemer, processer og intern kontrol.

Der er ikke lang tid til, at IFRS 16 skal være implementeret. Skal vi tage en snak om, hvordan I kan gøre det på den bedste mulige måde?