IFRS 16: Kan du svare på disse spørgsmål?

Har din virksomhed implementeret systemer og processer, der opfylder de nye krav?

Den 1. januar 2019 træder IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) i kraft. Den indebærer, at leje-/leasingaftaler i de fleste tilfælde bogføringsmæssigt bliver sidestillet med at eje bygninger, maskiner, biler, skibe, fly og andre større anlægsaktiver. Med andre ord skal de inkluderes i balanceopgørelsen, hvor de tidligere blev behandlet som løbende udgifter i resultatopgørelsen.

 

Retten til at leje kontorlokalerne skal dermed anføres som et aktiv i balancen. Fremtidige lejeforpligtelser for kontorer – og for den sags skyld også leasingforpligtelser på skibe, biler og fly – skal angives som gæld i balanceopgørelsen. Reduktioner i restværdien skal angives som afskrivninger i resultatopgørelsen.

 

Enhver CFO ved, at denne type ændringer indebærer væsentlige forretningsmæssige, praktiske og teoretiske udfordringer. IFRS 16 medfører en væsentlig ændring i forhold til den nuværende standard for lejeres regnskabsmæssige håndtering af lejeaftaler. Er I klar til ændringen, som gælder for samtlige børsnoterede virksomheder og andre, der fører regnskab i henhold til IFRS?

 

Her er fire spørgsmål, som virksomheden skal have styr på for at opfylde kravene:

 

  1. Hvor mange leje-/leasingaftaler har virksomheden? I de fleste virksomheder af en vis størrelse bliver der på flere forskellige niveauer indgået bindende aftaler, som indebærer fremtidige forpligtelser. Økonomiafdelingen ser som regel ikke andet end en faktura. Svaret er derfor meget ofte, at man har flere leje-/leasingaftaler, end man tror.

 

  1. Kan I kvantificere de forpligtelser og rettigheder, som leje-/leasingaftalerne indeholder? De fleste lejeaftaler er indtil videre blevet bogført på baggrund af fakturaer fra leverandøren, men uden at virksomheden har haft et godt system til forvaltning af aftalerne, som gør det muligt at kvantificere de fremtidige regnskabsmæssige konsekvenser. Nu skal der indhentes langt flere data om den enkelte lejekontrakt, men de fleste kommer til at lede forgæves. En stor del af de data, der er nødvendige for, at man kan beregne lejeforpligtelsen, står nemlig ikke i aftaledokumenterne.

 

  1. Hvilken diskonteringssats eller kapitaliseringsfaktor vil I anvende til at beregne den aktuelle værdi af jeres leje-/leasingaftaler? Her er man nødt til enten at beregne den implicitte rentesats i lejeaftalen eller benytte lejers alternative lånerente.

 

  1. Kender I undtagelserne i reglerne? For eksempel fritages kortvarige og mindre kontrakter ofte fra at skulle angives i balanceopgørelsen.

 

Én ting er, at man skal overholde kravene, hvilket begynder at haste for mange virksomheder. Men de lejere, som i væsentlig grad bliver påvirket af regelændringerne, kan også opleve, at det får betydning for deres lånevilkår, bonusordninger, beslutninger om opkøb og evne til at udbetale udbytte.

 

Hvordan skal din virksomhed efterleve kravene i praksis? Selvom IFRS anvendes af virksomheder over hele verden, har leverandører af ERP-systemer været lang tid om at levere moduler til beregning af lejeforpligtelser, hvis de da overhovedet tilbyder det.

 

 

House of Control har udviklet et modul, som hurtigt og nøjagtigt løser de nye IFRS-krav til bogføring af leje- og leasingkontrakter. Modulet kan anvendes uafhængigt af virksomhedens ERP-/regnskabssystem, og flere norske virksomheder har allerede taget det i brug.

 

Modulet omfatter alle relevante forhold, for eksempel overgangsregler, krav til regnskabsnoter, beregning af brugsret, lejeforpligtelser og lejebetalinger. Det er en avanceret videreudvikling af vores mere kendte løsning, Complete Control, som mere end 1.000 kunder i 60 forskellige lande bruger til at registrere aktiver, aftaler og andre forpligtelser.

 

Vil du vide mere om vores løsning til rapportering af IFRS 16? Kontakt os allerede i dag!