Sådan klarer man sig uden de uerstattelige

Enkelt og effektivt, baseret på tillid til kompetente, selvstændige og ansvarsbevidste medarbejdere. Det er Norden i en nøddeskal. Men medaljen har en bagside: En høj grad af personafhængighed. Det kan I gøre noget ved – med en nordisk løsning.

 

Det kan du læse mere om i denne artikel: Der er gode grunde til at tro, at personafhængigheden er stigende. Som virksomhed kan I mindske denne afhængighed ved at iværksætte enkle tiltag, som desuden har en positiv indvirkning på jeres administration, likviditet og rentabilitet.

 

Er personafhængigheden stigende eller aftagende i nordiske virksomheder? Det kunne være interessant at få dette undersøgt, men i mellemtiden vil vi påpege følgende:

 

 • Nordiske virksomheder er overordnet set meget effektive og præget af villighed til at tage ny teknologi til sig, ansvarsfølelse blandt medarbejderne og en iboende modstand mod bureaukratisering.
 • Den nordiske virksomhedskultur, som i højere grad end andre steder er baseret på tillid til kompetente enkeltpersoner, medfører, at relativt store beslutninger og stort ansvar håndteres længere nede i organisationen.
 • Konkurrencen fra internationale virksomheder, som vinder større og større fodfæste, selv i tidligere afskærmede brancher, gør det nødvendigt at producere mere med færre årsværk.
 • Både Lean-processer og automatisering (“robotificering”) bidrager til en markant forbedring af effektiviteten og gør det muligt at give nogle få enkeltpersoner ansvaret for større processer.

 

Hos House of Control mener vi, at disse faktorer hver for sig vil føre os i retning af en øget afhængighed af enkeltpersoner. Det er på mange måder bagsiden af medaljen i forhold til alt det, der er godt ved arbejdsmiljøet og virksomhedskulturen i Danmark, Sverige og Norge.

 

I praksis oplever vi konsekvenserne af dette, når medarbejdere stopper i virksomheden. Hvis de stopper pludseligt, og/eller hvis I ikke skilles som venner, forværres problemet – især i virksomheder, som ikke har etableret omfattende kontrolrutiner.

 

I har garanteret oplevet noget, der minder om følgende situation: Når personer, der stopper i virksomheden, har haft vigtige dele af styringen og kontrollen i deres eget hoved eller i Excel-ark, som kun de forstår, skal der bruges frustrerende meget tid på “gendannelse”, og de aftaler og forpligtelser, som vedkommende har indgået på vegne af virksomheden, fører pludselig til unødvendige merudgifter.

 

Tidsforbrug, omkostninger, frustration … Der kan være udfordringer som disse forbundet til en lang række aftaler og forpligtelser:

 

 • Leasingaftaler på biler og computerudstyr
 • Lejeaftaler for lokaler
 • Forskudshonorarer til markedsføringsbureauer
 • Medlemskab i fitnesscentre

 

Listen kunne være fortsat ned til bunden af siden. Fællesnævneren er løbende forpligtelser og omkostninger, som regel med automatisk fornyelse. Og så er der ofte tale om aftaler, som virksomheden har begrænset nytte af eller ikke har behov for, når nøglepersonen er stoppet.

 

Sådan bør det ikke være – og sådan behøver det heller ikke at være. Der findes nemlig en nordisk løsning, som er udviklet på baggrund af denne type negative erfaringer med manglende kontrol. Det er en brugervenlig og smart løsning, som giver virksomheden mulighed for at glæde sig over at have fuld kontrol, længe efter at løsningen har tjent sig selv ind.

 

Complete Control, som løsningen hedder, er en cloudbaseret tjeneste, som giver dig fuld kontrol over aftaler, forpligtelser og aktiver:

 

 • 100% person-uafhængig oversigt over aftaler
 • Du kan hurtigt og nemt finde alle fremtidige forpligtelser
 • Der sendes alarmer om opsigelser, fornyelser, betalingsfrister mm.
 • Budgetprocessen forenkles med en komplet oversigt over alle aftalens forskellige pengestrømme
 • Du kan til enhver tid se, hvem der disponerer over udstyr og aktiver
 • Systemet giver værdirapporter, der viser reel og registreret værdi på aktiver
 • Nem import og eksport til Excel og PowerPoint
 • Intuitiv funktionalitet og brugervenlig administration
 • 100% web-baseret SaaS løsning – ingen ny infrastruktur påkrævet
 • Complete Control fås på 5 forskellige sprog.

 

Er du klar til at slippe for personafhængigheden i din virksomhed?

 

Book en demo i dag!