En guide til de første 100 dage som CFO

Som en af nøglepersonerne i virksomheden er det vigtigt, at du helt fra starten skaber et godt grundlag for dig selv og din rolle som CFO. Vi har set nærmere på best practice og udarbejdet en køreplan for de første 100 dage.

 

I denne artikel præsenterer vi McKinseys, EY’s og andres bedste råd til den helt grønne CFO og til den essentielle prioritering i det første kvartal. Vi har nærstuderet eksperternes råd for at kunne give dig de vigtigste guldkorn.

 

 1. Sæt dig ind i virksomhedens balance. En af vores kilder kalder dette for “CFO’ens første bud”. En fornuftig balance er en forudsætning for, at du skal lykkes i din rolle som CFO. Ved hjælp af smarte værktøjer kan du få et nøjagtigt overblik over aktiver, fordringer, forpligtelser og gæld.

 

 1. Vær forberedt på det uventede. De udfordringer, som du og virksomheden står overfor, er som regel større og anderledes end dem, som du blev præsenteret for til jobsamtalen.

 

 1. Sæt dig ind i strategien, og forstå virksomheden. Før tilbundsgående samtaler med CEO og bestyrelsesformand om, hvordan virksomheden fører sin strategi ud i livet. Vær opmærksom på afvigelser, og spørg ind til, hvorfor de ikke har foretaget de investeringer, nedskæringer og andre ændringer, som de er blevet enige om.

 

 1. Gennemgå centrale dokumenter. Det gælder ikke mindst den nævnte strategi, men også referater fra bestyrelsesmøder og revisionsrapporter. Hold møder med revisor og andre for at diskutere virksomhedens situation.

 

 1. Stil de dumme spørgsmål. Som ny i virksomheden er man ikke farvet af dens historik, og ved at stille dumme spørgsmål kan man kaste lys over fundamentale problemstillinger, der er blevet overset.

 

 1. Foretag en resultatanalyse. Det har du allerede siddende på rygraden, så det vil vi ikke belære dig om. Men hvordan ser resultatet ud sammenlignet med målene i strategien og handlingsplanerne?

 

 1. Foretag en likviditetsanalyse. Gennemgå tidligere rapporter, og se fremad. Foretag en stresstest, hvor du sammenligner det værste, det forventede og det bedste scenarie for ind- og udgående cashflow. Har du en fornemmelse af, hvordan virksomhedens forpligtelser vil påvirke likviditeten i tredje kvartal næste år?

 

 1. Skab dig et overblik over, hvilke kalkuler I skal levere. Budgetter, prognoser og måske investeringsanalyser er nogle af de tal, som en CFO typisk har ansvaret for. Nøjagtige kalkuler forudsætter normalt, at der er styr på de foregående punkter.

 

 1. Tag styringen i teamet. De fleste CFO’er har kolleger med forskellige roller, ansvarsområder og kompetencer. Find ud af, hvem i din afdeling du kan stole på, når det gælder anliggender på detaljeniveau, så du kan løfte blikket mod de større spørgsmål.

 

 1. Skaf en mentor. De nyklækkede CFO’er, som McKinsey interviewede, satte stor pris på at have en mentor, men mange var utilfredse med, at deres mentor var en CEO. Et godt tip er at benytte eksterne og betroede mentorer og/eller at deltage i netværksmøder.

 

 1. Få venner. En CFO samarbejder med mennesker i mange afdelinger, og derfor er det vigtigt at prioritere, når du opbygger relationer. Start med at finde ud af, hvilke personer der er vigtige. Hvad forventer de af dig? I de fleste tilfælde kan man med fordel rangordne lederne i forskellige forretningsenheder.

 

 1. Vær tydelig med at udtrykke, hvad du står for. For at opbygge troværdighed er det afgørende, at dine kolleger ved, hvor de har dig, kender din karakter og ved, hvor du aldrig vakler. Det betyder ikke, at du skal være rigid og udiplomatisk, men en CFO, der skifter retning som en vejrhane, er ikke meget bevendt.

 

 1. Brug tid på at opbygge tillid i starten. Det kan være krævende at danne sig et overblik over regnskaber, saldo og likviditet. Ved at bruge smarte værktøjer som for eksempel Complete Control kan du dedikere mere af din tid til strategiske spørgsmål og samtidig styrke tilliden til dine digitale kompetencer.

 

 1. Lyt før du handler. CFO-skift sker typisk i vanskelige perioder, og derfor vil man som ny CFO ofte opleve, at virksomheden forventer hurtige beslutninger og omgående ændringer. Giv ikke efter for dette pres. Du er nødt til at have både bred og dyb indsigt for at kunne træffe beslutninger, der holder på længere sigt. Du opbygger respekt ved at lytte.

 

 1. Udvælg et lille antal områder, som du vil ændre. Det er nok at identificere tre eller fire områder, hvor du vil gennemføre større ændringer. Ellers går det for meget ud over det daglige arbejde. For at skabe varige ændringer skal du gentage dine budskaber igen og igen. De identificerede områder skal være tilstrækkeligt overordnede til, at de kan rumme, at der løbende iværksættes nye tiltag.

 

 1. Styring og kontrol er mere end begrænsninger. En virksomhed med vækstambitioner er nødt til at foretage risikable, men gennemtænkte beslutninger for at sætte fart i værdiskabelsen. Når en CFO skal udfordre strategi- og forretningsplanen, kræver det mere end bare at foreslå mindskede investeringer og mikroskopiske forbedringer i avancen. Som leder er man nødt til at hæve sig over at være den typiske controller.

 

 1. Opret en compliance-liste. Det gælder for de pligter, der er knyttet til arbejdsgiverrollen, arbejdsmiljø, kundeforhold i banken, myndighedsrapportering osv. I år kan du roligt føje GDPR til den liste. For hvert punkt på listen kan du spørge dig selv, om du er tilfreds med den aktuelle tilstand. Medbring listen, når du besøger vigtige interessenter såsom bogholder, revisor, bankforbindelse, forsikringsselskab, advokat og andre. Med et værktøj som Complete Control kan du hjælpe dig selv ved at registrere notifikationer for hvert punkt på listen.

 

 1. Find ud af, hvilken værdi afdelingen skal levere. Leverer I de tal, der skal til, for at virksomheden kan nå sine nøgletal? De tal, der er afgørende for de store beslutninger? Leverer I rapporter for ofte eller for sjældent? Modtager andre afdelinger tal fra jer, som kan hjælpe dem med at blive bedre?

 

Virker listen uoverskuelig? Tag en snak med os om, hvordan du får bedre styr på virksomhedens aktiver, indtægter, aftaler og forpligtelser!

 

Book en livedemo