8 genveje til 2018-budgettet

Brug tiden på at definere, hvad I skal satse på – og lad de faste indtægter og udgifter være et museklik væk. Se vores 8 tips til budgetarbejde hentet fra de bedste.

Hvad skal din virksomhed udrette i 2018? Hvor og hvordan skal der satses mere end tidligere – og hvor skal der satses mindre? Dukker ROI op i løbet af året? Når kollegaerne tænker fremad, er det de store strategiske spørgsmål, som skaber mest positiv energi, når 2018 skal budgetteres.

Men som med statsbudgettet er de største dele af budgettet givet på forhånd, og måske ikke fyldt med de mest spændede poster: Husleje, betaling af lån, løn, pensionsaftaler, leasing af IT-udstyr etc. Lidt sjovere er det med de faste indtægter, ikke mindst de aftaler, som blev lukket i 2017.

Mens de strategiske dele af budgettet ofte varierer fra selskab til selskab, er de faste poster mere ens. Det er ikke bare arbejdsopgaverne, der ligner hinanden; de fleste ønsker også at bruge så lidt tid som muligt på dem, men med så præcise prognoser som muligt.

Så hvordan kan I hurtigt få en så komplet kontrol som muligt og få vedtaget budgettet for 2018 før nytårsraketterne bliver skudt af? Vi har kombineret egne tilbagemeldninger fra kunderne med rapporter fra de største revisionsfirmaer.

 

Korrekt budgettering for 2018

Her er otte byggeklodser for hurtig og korrekt budgettering:

  1. Gode ting begge veje. Budgettet som laves af ledelsen har som sin største styrke, at der bliver en stærk kobling til selskabets strategi. Metoden har også sine svagheder, blandt andet at ledelsen mangler detaljekendskab, og at medarbejderne ikke føler medejerskab af budgettet. Derfor flyder informaiton begge veje i en god budgetteringsprocess.
  2. Præcis information: Hvor skal der udbetales og indbetales – og på hvilke tidspunkter? Hvem hos Jer kan bekræfte dette? Hvornår udløber aftalerne, og skal de genforhandles?
  3. Opdateret information: Hvor lang tid går der fra, at aftaler underskrives, til at de er synlige i regnskabet? Jo mere opdateret I er, jo færre overraskelser vil dukke op i budgetperioden.
  4. Smart brug af teknologi. Når data er præcise og opdateret, skal du være sikker på, at du kan udhente hurtige og præcise rapporter, gerne med god grafik. Smarte værktøjer gør det nemmere for ledelsen at være nøjagtig i budgetteringen.
  5. Fleksibel budgettering. Agile og agility er buzzwords i erhvervslivet. Indenfor budgettering tolker vi det, som at budgettet kan tilpasses ændrede rammevilkår i løbet af året.
  6. Entusiastisk og forpligtende tone fra toppen. Ledelsen må kommunikere klart og tydeligt, at budgetter er vigtige styringsredskaber for selskabet.
  7. Hold folk ansvarlige for at budgetter nås og holdes. Indfør bonuser og andre incitamenter for de afdelinger, der når deres budgetter.
  8. Men husk at lønsomhed er vigtigere. OK, det er ikke fordi, de første syv punkter ikke er vigtige. Men i sidste ende er virksomhedens lønsomhed vigtigere end at nå budgettet.

Brug smarte værktøjer til budgettering

Præcise estimater for kommende års indtægter, omkostninger og pengestrømme handler i høj grad om kontrol over ting, som allerede er aftalt. Præcise estimater bliver til hurtige budgetprocesser, når du tager smarte værktøjer i brug.

Der findes forskellige værktøjer til at budgettere med. Vi har tidligere beskrevet, hvorfor Excel er uegnet til aftalehåndtering, og de samme argumenter gælder i høj grad også for budgetarbejdet.

Complete Control er et alternativ, som har hjulpet mange af vores kunder til en hurtigere og bedre budgetteringsprocess.