Få kontrol før persondataloven træder i kraft!

Persondataloven træder i kraft maj 2018. Gør noget nu for at undgå store bøder, når den nye lov bliver gældende! Jurister og andre fageksperter skriver meget om EU’s nye persondatalov, som træder i kraft i maj 2018. Derfor er dette ikke en guide til forordningen, men et bidrag til den praktiske løsning af en del af de krav, der kommer.

Lovens formål er at sørge for en god beskyttelse af personoplysninger. Dette indebærer, at ledelsen må sørge for, at virksomheden har ordentligt styr på datasikkerheden, opbevaring af data, handlingsplaner ved sikkerhedsbrister og mange andre væsentlige forhold. Store bøder er konsekvensen, hvis man ikke har kontrol over dette.

Vil du tage ansvar for, at din virksomhed ikke har kontrol? Det nytter ikke, at indsatsen for at overholde persondataloven kun eksisterer i IT-systemet og serverrummet. Mange IT-systemer har eksterne leverandører og styres via de kontrakter og aftaler, som er indgået. Virksomheden må få kontrol og overblik over det rent forretningsmæssige, og risikoen øges, når alt er spredt rundt om i organisationen.

En stor mængde aftaler kan også have indvirkning på megen persondata, som opbevares, uden at man tænker over det. F.eks:

  • Indkøbsaftaler
  • Fordelsklubber for medarbejdere
  • Uddannelse og kompetenceaftaler
  • Abonnementsaftaler
  • Faglige medlemskaber
  • Forsikringsaftaler
  • Online abonnement

Kontrol af kontrakter = God forberedelse

Kontrol over kontrakter betyder i praksis, at du i stor grad har kontrol over persondataloven! Med House of Control kan du enkelt komme i gang, og det er let at få fuld oversigt over alle aftaler, som indeholder persondata.

Complete Control er lavet for at give virksomheden et komplet overblik og fuld kontrol over aktiver, aftaler og andre forpligtelser. Gevinsten er lavere omkostninger og kapitalbinding, som giver en hurtig ROI. Mange CFO’er mener alligevel, at den største gevinst er den hurtigere og mere korrekte rapportering, de kan foretage, når virksomhedens samlede forpligtelser er til rådighed efter blot nogle få tryk på tasterne.

Lad os tage en snak om, hvordan I kan skære i unødvendige omkostninger, få bedre kontrol — og opfylde kravene i den nye persondatalov! Book en demo med os i dag!