Fra indeksering til bundlinjen: Øget lønsomhed!

Løbende kontrakter bør prisjusteres hvert år. Det er en direkte indsprøjtning til bundlinjen, som sikrer, at indtjeningen stiger i takt med omkostningerne. Nogle glemmer at tage indeksregulering med i aftalen, men alt for mange glemmer at justere det, som allerede står der.

Er din virksomhed først og fremmest indstillet på at tilfredsstille kundens krav og forventninger? Du har fuldt fokus på effektivitet og kvalitet — altså selve værdiskabelsen. Til gengæld tager du kun sjældent aftalen, som regulerer leverancen, frem fra skuffen. Du er ikke alene, men det er en ringe trøst — for aftalen skaber ofte et vigtigt grundlag for øget lønsomhed.

Da inflationen ”forsvandt” i 1990’erne, blev virksomhederne mindre opmærksomme på at benytte deres kontraktlige rettigheder til at indeksregulere priserne overfor deres kunder. Men det er fortsat en kostbar forglemmelse: Sætter du priserne op med 2 procent, stiger lønsomheden sandsynligvis med 20 procent.*

Indeksregulering = lønsomhed

Indeksregulering er en helt legitim måde at øge priserne overfor dine kunder, og mange inkluderer det i deres standardkontrakter. Det er ikke mindst fordi, det er nødvendigt at sikre lønsomheden, når lønninger og andre omkostninger stiger.

Netop fordi virksomhederne er så opsat på at betjene deres kunder, har House of Control udviklet et modul, som kvalitetssikrer opfølgning på priserne i dine aftaler. Prisindekser hentes automatisk fra officielle statistikker, som har norske, danske, finske og svenske indekser, der går helt tilbage til 1900.

Modulet Integration sørger for prisjustering af aftalerne med fuld integrering af det statslige statistikbureau. Dette gør, at omkostninger og indtægter kan planlægges mere nøjagtigt. Funktionen er tidsbesparende og giver et godt faktureringsgrundlag. Modulet indeholder automatisk prisregulering iht. indekset, og hvis det ønskes, kan der oprettes varsler ved prisindeksændringer. Modulet inkluderer rapporter i Excel over alle planlagte og historiske ændringer.

Læs om modul Integration her>

*Dette er baseret på en driftsmargin på 10 procent. Hvis driftsmarginen er 5 procent, vil en prisstigning på 2 procent øge lønsomheden med 40 procent. Er driftsmarginen 20 procent, vil samme prisforøgelse føre til en 10 procents stigning i lønsomheden.