Lynhurtig budgetproces: Færdig på nogle få minutter!

Det mindste, man kan forvente af et budget, er, at omkostningerne, som helt sikkert kommer i løbet af året, får en plads i budgettet. Realiteten er imidlertid, at både private og offentlige virksomheder har utallige forpligtelser, de ikke har overblik over. Derved bliver budgetprocessen både ressourcekrævende og unøjagtig.

Lad arbejdet med budgettet handle om, hvordan virksomheden skal forbedre sig, og brug mindst mulig tid på at få oversigt over næste års forpligtelser.

Tiden, der spares på at efterspørge omkostninger i virksomhedens forskellige afdelinger, kan i stedet bruges til at foretage en kvalitativ vurdering af, om de forskellige poster bør komme på næste års budget. Har virksomheden behov for hver enkelt aftale? Kan nogen skæres fra? Bør andre poster øges for at tilpasse sig forventet eller ønsket aktivitetssøgning?

Forbedret budgetproces

House of Control tilbyder en løsning, hvor både tidsforbrug og talkvalitet får fokus i den rigtige retning. Kunder oplever det som befriende at kunne hente et billede af næste års udgående kontantstrøm opdelt på måneder og afdelinger blot med et par tastetryk.

Værktøjet er optimeret til aktiv forvaltning af aftaler og forpligtelser. Dette giver et godt overblik og grundlag for budgettering af store dele af omkostningsbudgettet.

Bestil en demo af Complete Control, og vi vil vise dig, hvordan vi hurtigt gør budgetprocessen!

Læs om, hvordan PostNord Logistics A/S har fuld kontrol:

Med næsten tusind medarbejdere på 30 kontorer siger det sig selv, at PostNord Logistics A/S har et meget stort antal forskellige aftaler og forpligtelser. ”Vores størrelse og lokale tilstedeværelse over hele Norge er vigtige succeskriterier for PostNord Logistics A/S. Vores mål er at være forretningslivets førende og mest lønsomme logistikpartner, med fremtidsorienterede løsninger, som skaber konkurrencefordele for vores kunder,” siger finansdirektør Runar Steen i PostNord Logistics A/S

Når man mangler oversigt over aftaler og fremtidige forpligtelser, bliver budgettering og likviditetsplanlægning en udfordring og noget, som kræver meget tid. Endvidere er det vanskeligt at opnå fuld udnyttelse af alle aftalerne med forskellige underleverandører, fordi man simpelthen ikke ved, hvad der er tilgængeligt i netværket.

”Løsningerne fra House of Control gav os den kontrol, vi behøvede, med betydelige gevinster knyttet til tidsbrug i budgettering og central omkostningskontrol,” siger Steen.