IFRS 16 – Leje og eje sidestilles i regnskabet

Skal retten til at leje kontorlokalerne være et aktiv i balancen? Skal reduktioner i restværdien fremstilles som afskrivninger i resultatet? Og på den anden side af balancen, skal fremtidige lejeforpligtelser på kontorer — og for den sags skyld leasingforpligtelser på skibe, biler og fly — føres ind som gæld?

For børsnoterede selskaber er svarene ja, ja og ja — fra 1. januar 2019. Da træder IFRS 16 i kraft, med den konsekvens at leje-/leasingaftaler i de fleste tilfælde bliver regnskabsmæssigt ligestillet med at eje bygninger, maskiner, biler, skibe, fly og andre større kapitalvarer.

Forpligtelser i lejemål

Begrundelsen er, at både brugsret og tilhørende betalingsforpligtelser i mange leje-/leasingaftaler ikke adskiller sig nævneværdigt fra det at eje de samme aktiver. Altså, fremtidige leasingbetalinger forpligter i praksis virksomheden lige så meget som at afbetale banklånet knyttet til et tilsvarende objekt.

Denne begrundelse er for øvrigt nært beslægtet med årsagen til, at House of Control har gjort det så godt på det norske marked og nu ekspanderer til resten af Norden. Med løsningen Complete Control kan alle virksomheder få en samlet, nøjagtig og let tilgængelig oversigt over virksomhedens fremtidige forpligtelser. I behøver ikke være børsnoterede for at høste gevinsten af dette; de fleste af vores kunder er ikke børsnoterede, og mange er i den offentlige sektor.

IFRS 16 – 9 forberedelser som sparer jer tid og penge

Er dit selskab børsnoteret, eller bruger det IFRS? House of Control har foretaget et studie af norske og internationale vejledninger fra de største revisionsfirmaer for at finde praktiske råd til at opfylde IFRS 16. Før selskabet taler med revisor eller bogholder, er det hensigtsmæssigt at tage stilling til — og besvare så mange som muligt af — følgende spørgsmål:

  1. Hvad er definitionen på en leasingkontrakt? Kort sagt er det retten og den fulde kontrol over aktivet, som er det centrale.
  2. Hvor mange leje-/leasingaftaler har virksomheden? Tommelfingerreglen er “flere end du tror”, for de er ofte håndteret uden for økonomiafdelingen på tværs af virksomhedsområderne.
  3. Hvem sidder på informationen om leje-/leasingaftalerne? Er aftalerne registreret i en central database eller et regneark, eller befinder de sig spredt rundt omkring i selskabet?
  4. Er dataene vedrørende kontrakterne komplette og nøjagtige? Og hvordan viser I ændringer i aftalevilkårene?
  5. Kender I til reglernes undtagelser — for eksempel at kortvarige og mindre kontrakter kan være fritaget for balanceføring?
  6. Hvilken diskonteringsrate eller kalkulationsrente vil I bruge til at beregne nuværdien af leje-/leasingaftalerne?
  7. Hvordan vil den nye balanceføring påvirke aftalevilkårene (covenants) over for banken? Regnskabets samlede balancesum vil blive større, og nøgletal som gældsgrad og netto rentebærende gæld ændres.
  8. Hvordan påvirkes forholdet til andre interessenter — for eksempel bonus til ansatte?
  9. Kan det hænde, at selskabets planer om “sale and leaseback” ikke bliver lige så hensigtsmæssige som antaget? For lejetagere vil den nye model derfor kunne have betydelig effekt — ikke bare på tallene i regnskabet, men også for hvordan de i fremtiden vil finansiere aktiver og tilpasse IT-systemer, processer og intern kontrol.

House of Control hjælper dig med at forberede dig – book en demo med os i dag!