CFO med stjernestatus i styrerummet

Med en effektiv kontrol af kontrolopgaverne frigøres der tid og kræfter for CFO’en. De bedste bruger denne ”gevinst” til at blive strategiske rådgivere for ledelsen og bestyrelsen, som allerede er imponerede over omkostningskontrollen.

Enhver CFO ved, at dagene alt for ofte bliver fyldt op af ”skal-ting”; alle de mere eller mindre vigtige opgaver, som altid haster. Samtidigt er CFO’en helt klar over, at hun eller han har oparbejdet mere end nok forretningsindsigt til at give strategiske råd til virksomheden. At vende blikket mod dette arbejde, som ikke haster, men som alligevel er essentielt for virksomhedens overlevelse og vækst, er nøglen til at blive en stjerne-CFO.

Men hvordan skal CFO’en få tid til at koncentrere sig om disse ”kan-ting”? Rapporten ”Tager du styringen?” fra PwC er en benchmarkundersøgelse af effektivitet og produktivitet i norske økonomifunktioner. Blandt rapportens overordnede konklusioner finder vi forudsætningerne for, at CFO’en kan blive strategisk rådgiver:

  • ”Den gennemsnitlige økonomifunktion bruger næsten tre gange så mange ressourcer som de bedste økonomifunktioner.”
  • De bedste udnytter mulighederne i deres ERP-systemer og bruger i højere grad den tilgængelige teknologi.”

PwC er tydelige omkring, hvad resultatet af dette er: ”De bedste økonomifunktioner bidrager med økonomisk indsigt og råd til udvikling af hele selskabet.” De CFO’er, vi møder i House of Control, siger nogenlunde det samme: De oplever næsten stjernestatus hos ledelsen og bestyrelsen.

Kontrol er i sig selv vigtig for en CFO’s status, da det naturligvis er imponerende at kunne præsentere selskabets omkostninger,  aktiver, aftaler og forpligtelser både hurtigt og nøjagtigt. På den måde opbygges der også tillid til, at en CFO kan bidrage med mere.

Smarte værktøjer til aftalehåndtering, kontraktstyring og opfølgning

I praksis handler det om at bruge smarte og tilgængelige værktøjer — f.eks. et digitalt arkiv til aftalehåndtering, kontraktstyring og opfølgning på forpligtelser. Vores mere end tusinde kunder har i skrivende stund registreret over 170.000  aktiver ved brug af Complete Control — og næsten lige så mange aftaler.

Vejen til stjernestatus for en CFO tilbagelægges ved at anvende de sparede ressourcer på strategisk rådgivning til virksomheden. Nøjagtige tal, som er hurtigt tilgængelige, åbner op for uanede analysemuligheder for CFO’en. Sammen med den oparbejdede indsigt i virksomhedens sundhed har CFO’en alle forudsætningerne for at blive en strategisk vigtig person for bestyrelsen og ledelsen.

Vi kommer gerne forbi og fortæller om, hvordan vores løsninger kan forbedre din kontrol.

Bestil en demo med oss i dag!